• อบรมโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

  โครการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน โดยกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตลาดโพธิ์ ร่วมกับ องค์การส่วนบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จ...

 • ทำดอกดารารัตน์ เนื่องใน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

        ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด       ...

 • วันเข้าอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วัดงดสูบบุหรี่

        ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด       ...

 • พิธีบำเพ็ญกุลศลสวดพระพุทธมนต์ ปัญญาสุตตรเทวสตมวาร (250 วัน)

       ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด       ...

 • อบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โครงการค่ายพุทธบัตร

        ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด     ...

 • วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

        วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ       ...

 • วันต่อต้านยาเสพติด

        ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด     ...

 • Big Cleaning Day 2560

        ภาพกิจกรรมทั้งหมด ...

 • ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

        ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด ...

 • ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

        ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด ...