• สัปดาห์วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

       ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด     ...

 • ถวายพระพรวันแม่

       ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด     ...

 • ปลูกดอกดาวเรือง

       ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด     ...

 • สานสัมพันธ์สู่ฝัน...จากพี่ถึงน้อง

       ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด     ...

 • สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560

       ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด     ...

 • ทำบุญตักบาตรถวายพระพร 'ในหลวง ร10' สวนสนาม บำเพ็ญประโยชน์

       ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด     ...

 • ตรวจการเงินและพัสดุ

       ตรวจการเงินและพัสดุ     ...

 • ตรวจสุขภาพนักเรียนชั้น ม.1

       ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด     ...

 • อบรมวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

     ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด     ...

 • อบรมโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

  โครการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน โดยกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตลาดโพธิ์ ร่วมกับ องค์การส่วนบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จ...