โครงการบรรพชาสามเณรหมู่   412 Views


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ร่วมกับสหวิทยาเขตลำปลายมาศ

 

โครงการบรรพชาสามเณรหมู่ เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมและน้อมนำบุญกุศล คุณงามความดีที่เกิดจากการบรรพชา

น้อมถวายในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลศตมวาร

 

ระหว่างวันที่ 17-24 มกราคา พ.ศ. 2560

 

ณ วันแจ้งตลาดโพธิ์ ต.ตลาดโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

 

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

 


แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุด : 2017-08-23 10:29:14