อบรมโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน  299 Views


โครการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

โดยกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตลาดโพธิ์

ร่วมกับ

องค์การส่วนบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

 

  ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด


แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุด : 2017-08-22 13:49:01