• โครงการบรรพชาสามเณรหมู่

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ร่วมกับสหวิทยาเขตลำปลายมาศ   โครงการบรรพชาสามเณรหมู่ เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมและน้อมนำบุญกุศล คุ...

 • เลี้ยงส่ง ผอ.ไวพจน์

  ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด ...

 • งานศพ พ่อสุข สนิทรัมย์

  ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด ...

 • กีฬาจังหวัด

  ชมภาพกิจกรรม 1 ชมภาพกิจกรรม 2 ชมภาพกิจกรรม 3 ...

 • กิจกรรมวันวชิราวุธ

  ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด ...

 • กิจกรรมถวายความอาลัย

       ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด     ...

 • ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2559

       ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด     ...

 • กีฬาภายใน ปีการศึกษา 2559

      ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด     ...

 • ศึกษาแหล่งเรียนรู้บ้านสวนฟู๊ดการ์เดน

       ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด     ...

 • สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

  "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม"       ชมภาพกิจกรรมทั้งหม...