• โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม ร่วมประชุมใน สพม. 32 พบเพื่อนครู

    ว่าที่พันตรีสุพจน์  ธนานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมถ่ายรูปกับคณะผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วมการประชุม   ว่าที่พันตรีสุพจน...

  • ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดกับนักเรียนโดยวิทยากรจากป้อมตำรวจ

    คุณครูอำนวยกิจดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด   คุณครูไพศาลกำลังให้ความรู้กับนักเรียน เกี่ยวกับ ... ...

  • อบรมขยายผล smart office ให้กับคณะครูในโรงเรียน

      วิทยากรของเราดูตั้งใจมากเป็นพิเศษ ฮ่าๆๆๆ คณะครูผู้เข้าอบรมก็ตั้งใจเช่นเดียวกัน           ...