• นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา มทส.

  โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม เข้าร่วมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๗ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖   ...

 • ศึกษาดูงานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  คณะครูโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม ศึกษาดูงานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ และ โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง อ.ลำป...

 • ลูกเสือ-เนตรนารี บำเพ็ญประโยชน์ในวันสถาปณาลูกเสือ

  ลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์แก่โรงเรียนและชุมชน วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖   เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ช่วยก...

 • การอบรมผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้ที่จะมีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก

    นักเรียนโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม ร่วมอบรมผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้ที่จะมีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก วันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๕๖     &nbs...

 • สวนสนามวันสถาปณาลูกเสือ 1 ก.ค. 2556

  กิจกรรมสวนสนามวันสถาปณาลูกเสือ วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม            ...

 • โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมค่ายพุทธบุตร ม.ปลาย วันที่ 27-28 (2)

  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมค่ายพุทธบุตร เพื่อป้องกันป้องกันปัญหายาเสพติดให้กับเด็ก เยาวชน ตำบลตลาดโพธิ์ ประจำปี 2556 เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมกิ...

 • โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมค่ายพุทธบุตร ม.ปลาย วันที่ 27-28 (1)

  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมค่ายพุทธบุตร เพื่อป้องกันป้องกันปัญหายาเสพติดให้กับเด็ก เยาวชน ตำบลตลาดโพธิ์ ประจำปี 2556 นายโชคชัย ปาสาจัง ประธาน...

 • โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมค่ายพุทธบุตร ม.ต้น วันที่ 25-26 (1)

  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมค่ายพุทธบุตร เพื่อป้องกันป้องกันปัญหายาเสพติดให้กับเด็ก เยาวชน ตำบลตลาดโพธิ์ ประจำปี 2556 คุณครูกิ่งดาว นัดแนะ กำห...

 • โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมค่ายพุทธบุตร ม.ต้น วันที่ 25-26 (2)

  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมค่ายพุทธบุตร เพื่อป้องกันป้องกันปัญหายาเสพติดให้กับเด็ก เยาวชน ตำบลตลาดโพธิ์ ประจำปี 2556     เริ...

 • กิจกรรมทำบุญวันวิสาบูชา ที่วัดแจ้งตลาดโพธิ์

  โฉมหน้าผู้ดูแลนักเรียนของเรา   คุณครูนัฎดนัย ขนาดมาทำบุญหน้ายังโหดได้ใจ   ...