• พิธีไหว้ครู โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม

  พิธีไหว้ครู โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม วันที่ 13 มิถุนายน 2556   ครูจิตสุภา  แคนตะ พิธีกร จัดเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนเริ่มพิธี &...

 • ประกวดพานไหว้ครู

  ประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556   พานไหว้ครูที่นักเรียนตั้งใจทำ   พานไหว้ครูที่สวยงามจากฝีมือนักเรียน   คณ...

 • การหาเสียงของผู้สมัครเลือกตั้งประธานนักเรียน

  ครูนภาพร สำเริงรัมย์ แนะนำ ผู้สมัครประธานนักเรียนทั้ง 3 พรรค   ผู้สมัครประธานนักเรียนพูดหาเสียงกับนักเรียน   ...

 • ศิษย์เก่าโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม มอบทุุนการศึกษาให้กับนักเรียนปัจจุบัน

  ศิษย์เก่าถ่ายรูปร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนและนักเรียนที่ได้รับทุน ตัวแทนศิษย์เก่า มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนปัจจุบัน   รุ่นพี่ใจด...

 • ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกทุนการศึกษา วันที่ 12 มิถุนายน 2556

  คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนด้วยความยุติธรรม โปร่งใส ณ ห้องสมุดโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม   คณะกรรมการปรึกษาเรื่องคุณสมบัติของนักเรียนที่เหม...

 • โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม ร่วมประชุมใน สพม. 32 พบเพื่อนครู

  ว่าที่พันตรีสุพจน์  ธนานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมถ่ายรูปกับคณะผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วมการประชุม   ว่าที่พันตรีสุพจน...

 • ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดกับนักเรียนโดยวิทยากรจากป้อมตำรวจ

  คุณครูอำนวยกิจดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด   คุณครูไพศาลกำลังให้ความรู้กับนักเรียน เกี่ยวกับ ... ...

 • อบรมขยายผล smart office ให้กับคณะครูในโรงเรียน

    วิทยากรของเราดูตั้งใจมากเป็นพิเศษ ฮ่าๆๆๆ คณะครูผู้เข้าอบรมก็ตั้งใจเช่นเดียวกัน           ...