• กิจกรรมวันอาเซียน ASEAN

        ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด     ...

 • ลงนามถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559

        ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด         ...

 • มายากลและกายกรรมที่โรงเรียนลำปลายมาศ

       ชมภากิจกรรมทั้งหมด     ...

 • สานฝันฉันท์พี่น้อง

       ชมภาพกิจกรรมท้้งหมด       ...

 • รณรงค์ออกเสียงประชามติ

   ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด ...

 • วันอาสาฬหบูชา

   ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด ...

 • อบรมเชิงปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Care for All

     ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด   ...

 • พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ 7 ก.ค. 59

     ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด   ...

 • เล็งฝัน ปั้นอนาคต

   ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด ...

 • วันภาษาไทย ปีการศึกษา 2559

       ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด     ...