• ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2560

       ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด       ...

 • เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

       เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม     ...

 • เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี

       ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด     ...

 • มอบดอกไม้ให้กับนักเรียนที่ได้โควต้าศึกษาต่อ

       ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด ...

 • อำลาสถาบัน ปัจฉิมนิเทศ เลือกประธานนักเรียน

     ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด ...

 • ศึกษาแหล่งเรียนรู้ นครราชสีมา

     ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด   ...

 • โครงการบรรพชาสามเณรหมู่

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ร่วมกับสหวิทยาเขตลำปลายมาศ   โครงการบรรพชาสามเณรหมู่ เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมและน้อมนำบุญกุศล คุ...

 • เลี้ยงส่ง ผอ.ไวพจน์

  ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด ...

 • งานศพ พ่อสุข สนิทรัมย์

  ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด ...

 • กีฬาจังหวัด

  ชมภาพกิจกรรม 1 ชมภาพกิจกรรม 2 ชมภาพกิจกรรม 3 ...