โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม
เลขที่ 23 หมู่ที่ 7 ถนน ลำปลายมาศ - คูเมือง
ตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31130
โทรศัพท์ 044-666281
e-mail : info@tlpp.ac.th
e-mail : duanghatai.s@tlpp.ac.th