สื่อการเรียนรู้ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ สำหรับการสอบ PAT, Admission


สื่อการเรียนรู้ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ ชุดที่ 8 และ 9

 

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 

ประกอบด้วย

  • วิชาสังคมศึกษา
  • วิชาภาษาอังอังกฤษ
  • วิชาภาษาไทย
  • วิชาฟิสิกส์
  • วิชาชีวิทยา
  • วิชาเคมี
  • วิชาคณิตศาสตร์

สำหรับใช้ในการสอบ PAT , Admission


 

ดาวโหลดชุดที่ 8

ดาวโหลดชุดที่ 9

 


 

แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสูด : 2017-08-22 03:20:22