• ประกาศโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบ

  ...

 • ประกาศโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ

  ...

 • ประกาศโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปูพื้นกระเบื้องเกรดเอ ขนาด ๑๒ นิ้ว x ๑๒ นิ้ว

  ...

 • ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

  ดาวโหลดตารางเรียนรวม --> http://tlpp.ac.th/uploads/ckfinder/files/Visual%20FoxPro.pdf ...

 • เกณฑ์การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓

  เนื่องด้วยมีประกาศสพฐ. เรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ฉบับใหม่ ทางสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน(สกก.) ได้ปรับ...

 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม

  ...

 • นักเรียน ผู้ปกครองสามารถดูเกรดออนไลน์ได้แล้ว

  สามารถดูเกรดออนไลน์ได้แล้ว คลิ๊ก ...

 • เกณฑ์การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓

  รายละเอียด เกณฑ์การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สามารถดาว...

 • สพฐ.ย้ำจุดเน้นการทำงานปี 57 เน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  สพฐ.ย้ำจุดเน้นการทำงานปี 57 เน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ขณะที่การประเมินผลการใช้ภาษาอังกฤษในโรงเรียนขนาดเล็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น   วันนี้(11มิ.ย...

 • พบ ร.ร.ให้เด็กกินผลไม้ลดอ้วนได้ดีกว่าโรงเรียนที่ไม่จัด 30%

   ทึ่ง! โรงเรียนเสิร์ฟผลไม้ให้นักเรียน ลดเด็กอ้วนได้กว่าโรงเรียนที่ไม่จัด 30% ออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ลดอ้วนได้อีก 20% นักวิชาการแนะยึดหลัก...