รางวัลเหรียญทองการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน   1685 Views


นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน

  1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สทักรัมย์
  2. เด็กหญิงฐิติมาแก้วคำ
  3. เด็กหญิงปิยพรรณ ชนะโม
  4. เด็กหญิงพรสิริน  มุ่งดี
  5. เด็กหญิงสุกัญญา  มุ่งนา
  6. เด็กหญิงเฟิร์นแสงเงิน

ครูผู้ฝึกสอน

  1. นางพิมพกานต์  กิตตินพเกล้า
  2. นายจิระศักดิ์  กิตตินพเกล้า
  3. นางสาวณัฐริณีย์  คอยศาลา

 

 


แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุด : 2017-07-19 07:31:53