กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ชัยภูมิ  1153 Views


 

นางสาวอัญชนา เกตุพันธุ์ ร่วมถ่ายรูปกับผู้เข้าร่วมแข่งขัน คณิตคิดเร็ว ระดับ ม.4-6

 

 

นางสาวอัญชนา เกตุพันธุ์ กับบรรยากาศการแข่งขัน คณิตคิดเร็ว ระดับ ม.4-6

ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 9 

 

 

นางสาวอัญมณี ศรีเหรา กับบรรยากาศการแข่งขัน ซูโดกุ ระดับ ม.4-6

ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 8


แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุด : 2017-08-21 19:47:34