กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  1482 Views


การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-6

ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 27


แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุด : 2017-07-19 07:32:02